Van een stil en teruggetrokken kind, naar een krachtig voorbeeld

 In