Werkwijze

Begeleiding voor iedereen!

Door mijn expertise rondom reflexintegratie is mijn begeleiding niet langer gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd met leeruitdagingen, maar voor iedereen die op welke manier dan ook een uitdaging heeft. Bijvoorbeeld baby’s, met een geboortetrauma die zich steeds overstrekken en veel huilen of voor kinderen die ’s nacht nog in hun bed plassen, voor personen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking (o.a. syndroom van Down) of voor (jong) volwassenen met een trauma of burnout.

Succesvolle Reflexintegratie
Uit tal van onderzoeken bleek dat reflexintegratie een zeer succesvolle aanpak is.
Leeruitdagingen (concentratie, motivatie, moeite met lezen en/of begrijpen, rekenen, handschrift)
Motorische uitdagingen (onhandigheid, zwakke spierspanning, moeite met balans en coördinatie)
Sociaal-emotionele uitdagingen (boosheid, onzekerheid, moeite met het maken van keuzes, angsten, grensoverschrijdend gedrag)
Gediagnosticeerde stoornissen (ADHD, ASS, DCD, Dyslexie, Dyscalculie, CP en PTSS)
Overige zaken die invloed hebben op het welbevinden (overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, reisziekte, tics, orale fixatie, nagelbijten, bedplassen en gevoel van constante stress)

Klachten kunnen verdwijnen
Met behulp van reflexintegratie kunnen klachten door middel van (lichamelijk gerichte) oefeningen in de meeste gevallen teruggedrongen worden tot een minimum of zelfs verdwijnen. Met de behandeling ga je terug naar de basis van iemands ontwikkeling, om in wezen nieuwe bouwstenen voor een sterkere fundering aan te leggen. Je leert het brein en het lichaam om inefficiënte patronen los te laten door dat je efficiënte patronen aanleert. Deze efficiënte patronen liggen als een soort van blauwprint al vastgelegd in ons brein, maar door een verstoring in de ontwikkeling of een trauma is het lichaam op zoek gegaan naar een overlevingsstand. Dit kost ontzettend veel energie.

Samen bouwen aan Grip
Door mijn uitgebreide kennis en ervaring behandel ik de hulpvraag vanuit verschillende methodes en technieken, of een combinatie daarvan. Zo bouwen we samen aan meer ‘Grip’ op het welbevinden en/of functioneren van uw kind of u zelf!

Terug