Remedial teaching

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching betekent: professionele didactische hulp, wanneer het leerproces van een kind op school niet volgens de verwachting verloopt. Remedial teaching richt zich meestal op kinderen die problemen hebben met lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en/of fijne (schrijf-)motoriek. Een leerprobleem kan tal van oorzaken hebben, bijvoorbeeld een verkeerde manier van leren. Maar ook een leerachterstand of een taalachterstand kunnen de oorzaak blijken van leerproblemen. Ook kan er sprake zijn van een leer- of ontwikkelingsstoornis zoals dyslexie of dyscalculie.

Hoe werk ik?

Remedial teaching is géén bijles maar heeft tot doel ondersteuning te bieden waardoor de leerling met leerprobleem of leerstoornis toch het onderwijs op eigen niveau, op de eigen school, kan blijven volgen en achterstanden inhalen omdat mijn andere wijze van begeleiden, als puur maatwerk, exact aansluit bij de leerwijze van de leerling. Daarvoor werk ik intensief met de leerling gericht op de uitdrukkelijk behoeften van de leerling. Niemand is hetzelfde en dus heeft ook niemand exact dezelfde hulp nodig. Zo heeft de ene leerling genoeg aan een plan om het geheugen te stimuleren om beter te kunnen leren, terwijl de andere leerling langdurige traject nodig heeft op een veel breder gebied en omdat ik terug ga naar het begin van de opgelopen achterstand. Daarom is remedial teaching voor mij en voor u dus altijd maatwerk.

Vragen? Bel me?

 

Terug